Algemene voorwaarden

Art. 1

 

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop/verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met bvba Dyvo, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Noorweegsekaai 5, met ondernemingsnummer 0877951552.

 

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarde van de klant.

 

Bijkomend voorwaarde van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze op voorhand, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons werden aanvaard en goedgekeurd.

 

 

Art. 2

 

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “akkoord voor deze bestelling” dan wel door het versturen van een mail die een bevestiging van de bestelling inhoudt.

 

 

Art. 3

 

Uit de aard van de verkochte goederen  (eetwaren) volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 66. VI niet beschikt over een verzakingsrecht.

 

Elke koop/verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

 

 

Art. 4

 

Betaling gebeurt steeds elektronisch, contant, via creditkaart of via overschrijving.

 

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

 

Bij betaling via overschrijving worden de bestelde producten pas geleverd na ontvangst van de verschuldigde som.

 

 

Art. 5

 

De leveringen vinden plaats op het door u opgegeven leveringsadres rekening houdend met de verschafte instructies.

 

Vertraging in de uitvoering van de levering geeft geen recht op schadevergoeding.

 

Dyvo bevestigt in orde te zijn met de bepalingen van het Federaal Voedselagentschap, en verbindt zich ertoe de wettelijke garantieverplichtingen na te leven.

 

Bij schade of gebreken aan de geleverde producten is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de geleverde goederen.

 

 

Art. 6

 

Bij elke elektronische bestelling verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “akkoord”.

 

Voor alle eventuele klachten kan u terecht op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ofwel elektronisch via mailadres [email protected]