Disclaimer en Privacy Policy

De gegevens, bestanden en informatie verstrekt via deze website zijn eigendom van Dyvo bvba. Elke gebruiker van de website onthoudt er zich van deze gegevens te wijzigen, te kopiëren, te vertalen of op enige andere wijze op elektronische of mechanische wijze op te slaan of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dyvo bvba. Het opslaan van deze gegevens, bestanden en informatie dient beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor het gebruik van de website.

 

Dyvo bvba streeft ernaar correcte en betrouwbare informatie te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt door de gebruikers of door derden. Dyvo bvba is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel direct als indirect, die bij gebruikers of derden zou ontstaan ten gevolge van de onjuiste informatie of het al dan niet verkeerde of onoordeelkundige gebruik van de verstrekte informatie door gebruikers of derden.

 

Links naar andere websites worden enkel ter informatie opgenomen. Dyvo bvba is niet verantwoordelijk voor het bestaan of de inhoud van deze sites of de schade die door gebruikers of derden voortvloeit uit het gebruik van deze sites.